DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

SĐT

Email

1

Phạm Thị Thu Trang

Bác sỹ đa khoa

Trưởng khoa

 

 

2

Phan Thị Khánh Ngân

Bác sỹ đa khoa

Nhân viên

 

 

3

Bùi Thị Thái Loan

Bác sỹ đa khoa

Nhân viên

 

 

4

Đinh Thị Vui

Điều dưỡng ĐH

Điều dưỡng trưởng khoa

 

 

5

Nguyễn Công Khánh

Điều dưỡng CĐ

Nhân viên

 

 

6

Đỗ Thị Trang

Điều dưỡng TC

Nhân viên

 

 

7

Phạm Thị Thanh Huyền

Điều dưỡng ĐH

Nhân viên

 

 

8

Bùi Thị Hải Yến

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

 

- CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ:

1. QUY ĐỊNH CHUNG

- Khoa nội là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.

- Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.

- Khoa nội là khoa trọng điểm, có liên quan đến nhiều chuyên khoa trong Trung tâm; khoa phải được bố trí ở trung tâm Trung tâm, thuận tiện cho công tác hồi sức cấp cứu người bệnh, làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

- Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

* Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

- Giao kế hoạch giường bệnh, căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm phù hợp theo nhóm bệnh: tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nội tiết, buồng người bệnh nặng, nhẹ, buồng cấp cứu…

- Tạo điều kiện cho khoa bảo đảm nhiệm vụ: có buồng làm thủ thuật, để dụng cụ, thuốc cấp cứu, chuẩn bị tiêm truyền, chuẩn bị ăn cho người bệnh. Đủ nước sạch cho người bệnh sử dụng.

- Bố trí nơi làm việc của trưởng khoa, bác sĩ điều trị, buồng hành chính khoa, buồng vệ sinh, buồng tắm cho các thành viên trong khoa sử dụng.

* Trưởng khoa nội có trách nhiệm:

- Thực hiện quy chế nhiệm vụ Trưởng khoa lâm sàng.

* Bác sĩ điều trị có trách nhiệm:

- Thăm khám người bệnh ngay, bổ sung hồ sơ bệnh án, cho làm các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán xác định bệnh, ghi y lệnh điều trị, chế độ chăm sóc, dinh dưỡng…

- Mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn trong trường hợp bệnh nặng, khó chẩn đoán hoặc liên quan đến các chuyên khoa khác.

- Phát hiện kịp thời và xử lý khẩn trương theo quy chế cấp cứu người bệnh có diễn biến nguy kịch.

- Thăm khám lại người bệnh mỗi ngày ít nhất một lần: sau mỗi lần thăm khám phải ghi vào hồ sơ bệnh án, ghi rõ họ tên và chức danh.

- Khi thực hiện các thủ thuật nội khoa, phải giải thích cho người bệnh biết, thực hiện các quy định kỹ thuật Trung tâm, bảo đảm chất lượng và an toàn cho người bệnh: trường hợp phối hợp với các chuyên khoa khác phải trao đổi để chọn kỹ thuật phù hợp, ghi vào hồ sơ bệnh án đầy đủ và chuẩn bị phương tiện cấp cứu chu đáo.

* Điều dưỡng có trách nhiệm:

- Tiếp đón ngay người bệnh và đưa người bệnh vào buồng bệnh.

- Khai thác các chỉ số sinh tồn, mời bác sĩ điều trị đến thăm khám và nghiêm chỉnh thực hiện y lệnh.

- Đưa người bệnh có chỉ định đi khám chuyên khoa trong hoặc ngoài Trung tâm và mang theo hồ sơ bệnh án của người bệnh.

- Phổ biến nội quy Trung tâm, hướng dẫn nơi ăn, ở, vệ sinh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh; phải thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Hỗ trợ người bệnh nặng tắm rửa, cắt tóc và vệ sinh cá nhân theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.