DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

SĐT

Email

1

Trần Văn Cường

Bác sỹ định hướng YHCT

Phó Giám đốc- Trưởng khoa

 

 

2

Nguyễn Bảo Ngọc

Bác sỹ YHCT

Phó trưởng khoa

 

 

3

Lê Thị Dung

Bác sỹ YHCT

Nhân viên

 

 

4

Phan Thị Hằng

Bác sỹ YHCT

Nhân viên

 

 

5

Đỗ Thu Trang

Bác sỹ YHCT

Nhân viên

 

 

6

Lê Thị Hà   

Bác sỹ YHCT

Nhân viên

 

 

7

Phạm Thị Minh Nguyệt

Điều dưỡng ĐH

Điều dưỡng trưởng khoa

 

 

8

Đàm Vinh Quang

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

 

9

Vũ Việt Tiến

Y sỹ YHCT

Nhân viên

 

 

10

Bùi Xuân Trường

Y sỹ YHCT

Nhân viên

 

 

11

Phạm Thị Hảo

Hộ lý

Nhân viên

 

 

- VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí: Khoa Y, dược cổ truyền là tổ chức chuyên môn kỹ thuật về y, dược cổ truyền trực thuộc Trung tâm và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm.

2. Chức năng:

+ Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác phát triển y, dược cổ truyền tại Trung tâm;

+ Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;

+ Triển khai công tác dược cổ truyền của Trung tâm;

+ Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- NHIỆM VỤ

1. Khám bệnh, chữa bệnh:

+ Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú;

+ Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm xây dựng quy chế phối hợp với khoa, phòng chức năng để triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh;

+ Đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;

+ Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

+ Sử dụng các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng và trang thiết bị y tế của y học hiện đại để khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

2. Công tác dược:

+ Xây dựng kế hoạch, lập dự trù hằng năm về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nhằm cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Khoa Y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại khoa và khoa khác trong Trung tâm trình Giám đốc Trung tâm;

+ Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị của Trung tâm; Hội đồng kiểm nhập dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu;

+ Thực hiện các quy định về công tác dược Trung tâm;

+ Tổ chức sơ chế, bào chế dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, sắc thuốc;

+ Tổ chức bào chế thuốc đông y, thuốc từ dược liệu khi có đủ điều kiện theo qui định của pháp luật về dược;

+ Bảo đảm đủ số lượng và chất lượng thuốc điều trị.

3. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:

+ Tham gia giảng dạy về y, dược cổ truyền;

+ Là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền;

+ Đầu mối của Trung tâm về nghiên cứu kế thừa, ứng dụng y, dược cổ truyền;

+ Phối hợp với cơ quan, tổ chức thực hiện nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;

+ Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học về y học và y, dược cổ truyền.

4. Công tác chỉ đạo tuyến:

+ Khoa Y dược cổ truyền của Trung tâm tuyến trên phối hợp với Trung tâm y, dược cổ truyền cùng cấp và cơ quan, tổ chức liên quan chuyển giao  kỹ thuật cho cơ sở y tế tuyến dưới về y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;

+ Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề đang làm việc theo quy định của pháp luật.

5. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe:

+ Chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về y, dược cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trong Trung tâm và cộng đồng;

+ Phối hợp với đơn vị có liên quan giúp cơ sở y tế và đơn vị khác xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành.

6. Công tác hợp tác quốc tế:

+ Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn y học cổ truyền cho người nước ngoài; tham gia học tập và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về y học và y, dược cổ truyền tại nước ngoài;

+ Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện chương trình dự án về y dược cổ truyền và chương trình dự án có liên quan.