Lịch làm việc:

   - Giờ làm việc mùa hè:       + Sáng từ 7h00 đến 11h 30 phút

                                              + Chiều từ 1h30 đến 17h

   - Giờ làm việc mùa đông:   + Sáng từ 7h30 đến 11h30 phút

                                              + Chiều từ 1h 00 đến đến 17h 00