DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

SĐT

Email

1

Phạm Văn Hào

Bác sỹ đa khoa

Phụ trách phòng

 

 

2

Phạm Văn Hồng

Điều dưỡng TC

Điều dưỡng trưởng khoa

 

 

3

Nguyễn Thị Thu

Y sỹ CĐ

Nhân viên

 

 

4

Phạm Thị Bích Hằng

KTV xét nghiệm TC

Nhân viên

 

 

5

Trần Thị Bích

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

 

6

Vũ Thị Ngoan

Hộ sinh TC

Nhân viên

 

 

7

Nguyễn Thị Thương

Điều dưỡng TC

Nhân viên

 

 

8

Nguyễn Thị Dung

Điều dưỡng TC

Nhân viên

 

 

I. Vị trí chức năng
Phòng khám bệnh đa khoa khu vực I huyện Yên Khánh là cơ sở y tế thuộc hệ thống phòng bệnh, chữa bệnh bảo đảm chăm sóc ngoại trú về dự phòng và điều trị ở mức độ chuyên khoa cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn.
Phòng khám bệnh đa khoa khu vực thuộc sự quản lý chỉ đạo về mọi mặt của Trung tâm y tế huyện Yên Khánh.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Công tác cấp cứu, khám và chữa bệnh ngoại trú:
- Có kế hoạch hướng dẫn cho tuyến y tế cơ sở tổ chức sơ cứu tại chỗ và vận chuyển người bệnh đến phòng khám bệnh. Tổ chức và giải quyết tốt các trường hợp cấp cứu khi chuyển đến phòng khám bệnh bất cứ lúc nào. Chuẩn bị phương tiện và phân công cán bộ sẵn sàng để đi cấp cứu tại chỗ khi cơ sở yêu cầu (trường hợp đặc biệt không thể chuyển người bệnh về phòng khám được).
- Khám bệnh, kê đơn, phát thuốc điều trị, làm các thủ thuật cần thiết cho người bệnh do tuyến y tế cơ sở gửi tới và thuộc phạm vi phân cấp và khả năng của phòng khám.
- Lập hồ sơ quản lý và điều trị ngoại trú cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân mắc một số bệnh mãn tính, bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp và một số bệnh cấp tính chưa cần phải điều trị nội trú, hoặc tiếp tục điều trị ngoại trú cho người bệnh theo yêu cầu.
- Có kế hoạch định kỳ cử y, bác sĩ chuyên khoa xuống tuyến y tế cơ sở để hướng dẫn công tác chẩn đoán bệnh, điều trị cho người bệnh tại chỗ.
2. Công tác phòng bệnh, phòng chống dịch, phòng chống các bệnh xã hội, tuyên truyền vệ sinh, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch:
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc y tế cơ sở thuộc phạm vi khu vực được phân công.
- Theo dõi, có biện pháp cách ly, thông báo kịp thời những người mắc bệnh dịch đến khám và chữa bệnh tại phòng khám theo quy định của Bộ Y tế; sẵn sàng triển khai cấp cứu, điều trị tại phòng khám bệnh và xuống tận cơ sở chống dịch, dập tắt dịch khi có dịch xảy ra.
3. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao dần trình độ nghiệp vụ cho cán bộ của phòng khám và trạm y tế được phân công phụ trách.
4. Thực hiện báo cáo định kỳ về phòng Kế hoạch tổng hợp theo quy định.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.